Копиране/Принтиране

банер-МАГАЗИН-1600-700

ЧЕРНО-БЯЛО             едностр.           двустр.

А4 – 1 до 10 бр.          0,20 лв.             0,30 лв.

A4 – над 10 бр.          0,15 лв.              0,20 лв.


ЧЕРНО-БЯЛО             едностр.           двустр.

А3 – 1 до 10 бр.          0,30 лв.             0,50 лв.

A3 – над 10 бр.          0,20 лв.             0,35 лв.


ЦВЕТНО                         едностр.           двустр.

А4 – 1 до 10 бр.          1,00 лв.             2,00 лв.

A4 – над 10 бр.          0,80 лв.             1,60 лв.


ЦВЕТНО                         едностр.           двустр.

А3 – 1 до 10 бр.          2,00 лв.             3,00 лв.

A3 – над 10 бр.          1,60 лв.              2,60 лв.


НА КАРТОН

бял А4                                                   +0,30 лв.

стандартен 33/48 см, 170 гр.         +0,50 лв.

стандартен 33/48 см, 350 гр.        +1,00 лв.

специален 33/48 см                         +1,50 лв.

перлен 32/45; 33/48 см                  +2,50 лв.

Копиране и принтиране на учебници, книги и други помагала: едностранно – 0,10 лв.; двустранно – 0,15 лв.